• Home|Sign In|Join Free|Email US|中文
  Home » CAS » B » 113558-15-9

  113558-15-9

  baohuoside I

  CAS Registry Number:113558-15-9
  EINECS:
  Molecular Formula:C27H30O10
  Molecular Weight:
  Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-((6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)oxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-; 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl 6-deoxy-alpha-L-mannopyranosideohuside I; Icariin II; Icariside II
  Molecular Structure

  113558-15-9 baohuoside I
  InChI:
  Safety Data:
  Properties:

  11 suppliers found in 113558-15-9

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co.,Ltd

  Date:Oct 27,2017
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co.,Ltd

  Date:Sep 19,2017
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Hubei Yuancheng Saichuang Technology CO.,LTD

  Date:Jan 08,2016
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Hubei Yuancheng Pharmaceutical Co.,Ltd

  Date:Nov 07,2015
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Hongkong?YuanCheng GongChuang?Technology?Co.,Ltd

  Date:Nov 06,2015
  Price:USD 0.00
  Hong Kong(China)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Zhuhai?Shuangbojie?Technology?Co.,Ltd

  Date:Nov 06,2015
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Hongkong Yuancheng Gongchuang Technology Co.,Ltd

  Date:Oct 27,2015
  Price:USD 0.00
  Hong Kong(China)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Hubei Yuancheng Pharmaceutical CO.,LTD

  Date:Oct 26,2015
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  Hongkong?YuanCheng GongChuang1?Technology?Co.,Ltd

  Date:Oct 23,2015
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  BOC Science

  Date:Jun 19,2014
  Price:USD 0.00
  USA

  baohuoside I
  CAS Registry Number:113558-15-9Synonyms:3,5,7-Trihydroxy-4'-methoxyl-8-prenylflavone-3-O-rhamnopyranoside; 4H-1-Benzopyr...
  PHARMACORE CO.,LIMITED

  Date:May 29,2013
  Price:USD 0.00
  China(Mainland)

  Send me the latest Supplier Alerts Your Email Address

  飞艇官网微信群 白社会| 商都房产网| 银耳杏仁百合汤网| 中国外汇网| 辣味炸鸡翅网| 赛车天地太平洋网| 中国光电人才网| 煎转鲫鱼网| 椒香孔雀鲳鱼网| 青萝卜陈皮煲鸭汤网| 湘西英才网| 自助游景点查询网| 冰糟肘子网| 干煸四季豆网| 甜烧白网| 百合牛肉网| 红扒鱼肚网| 山蓝猪瘦肉汤网| 凉拌三色网| 彩带鱼头网| 抓炒鱼仁网| 烩节子网| 糖醋荷藕网| 糟熘鱼片网| 中国社会科学院| 中国桥牌协会| 缙云新闻网| 文学网| 兰州新闻网| 电脑论坛| 滑蛋牛肉网| 香辣虾网| 中国马术运动协会| 体彩导刊| 阿尔卡特| 长白山新闻网| 白斩鸡网| 中国柯桥网| 酱蜜汁烤鸭脯网| 汤圆锅子网| 中国国务院法制办公室|